Kelstein Kelstein Kelstein Kelstein

  • vorige
  • Kelstein
  • Kelstein
  • Kelstein
  • Kelstein
  • volgende

Kelstein - Green Circle Farming

Welkom op de website van Kelstein. Kelstein is een bedrijf waar drie bedrijven met elkaar worden gekoppeld. De bedrijven die hier onder vallen zijn melkvee- biogas- en algenteelt bedrijven.

Mede hierdoor ontstaat er een gesloten keten van diverse stromen:

In het Friese Hallum wordt op een innovatieve manier samengewerkt om reststromen die gebruikelijk zijn bij veehouderijen te benutten. Er is een keten-methode ontwikkeld waarbij de reststromen als grondstof dienen voor de productie van hoogwaardige biomassa in de vorm van algen.

Sinds november 2013 is het melkveebedrijf en biogasbedrijf biologische gecertificeerd.  Dit betekend dat onze producten biologisch worden geproduceerd, zonder gebruik van  kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

 

Neem contact met ons op

* = Verplicht veld