Teelt van algen

De algenteelt gebeurt in een semi-gesloten installatie (combinatie van foto-bioreactoren en vijversystemen). Er is een mogelijkheid het systeem separaat te bedrijven, om nieuwe omstandigheden te testen of algen te produceren op specificaties.
Onderstaand schema geeft een indicatie van de huidige opzet;

procesflow algen

Algen worden in de foto-bioreactor (1) voorzien van licht, warmte,Co² en voeding. Het licht is afkomstig van LED lampen die specifiek zijn ontwikkeld voor algenteelt. Warmte en Co² zijn reststromen die toegevoegd worden vanuit de biogasinstallatie. Voeding in de vorm van nutriënten stikstof en fosfaat worden extern toegevoegd, er lopen op dit moment proeven om deel nutriënten van digestaat te gebruiken als voeding(scomponenten).
De algen groeien in fot-bioreactoren (1) en de vijversysteem (2), in de coalessor (3) worden de algen ingedikt, zo ontstaat een voorconcentraat welke door de centrifuge (4) in een pasta en waterfase wordt gescheiden. Het water gaat terug het systeem in en de pasta wordt verder gedroogd en bewerkt (7) tot een viertal productsoorten; veevoedingsproducten, vee verzorgingsproducten, plantverzorgingsproducten en streekproducten.
Algae Food en Fuel heeft diverse patenten op het systeem. De teelt wordt door onszelf gedaan onder begeleiding van de microbioloog en medewerkers van AF&F.