Algemeen over algen

In januari 2008 is er een project gestart met de teelt van algen middels vier foto- bioreactor en drie vijversystemen. Middels deze bedrijfstak worden reststromen die bij de biogasinstallatie ontstaan opgewaardeerd tot een hogere waarde.

Bij de biogasinstallatie komen nog diverse reststromen vrij die niet worden benut.

De algeninstallatie is gebouwd door het bedrijf AF&F (Algae Food and Fuel). Met AF&F is een nauwe samenwerking ontstaan voor verdere ontwikkeling van deze nieuwe bedrijfstak. Deze samenwerking heeft er toe geresulteerd dat er op gebied van algenkweek, oogsttoepassing en product-ontwikkelingen grote stappen zijn gezet.
Voor de technische details en bouw is er meer te vinden op de website van AF&F.(www. algaefoodfuel.nl).