Bouwplan

Door de biologische bedrijfsvoering is de teelt van mais in het bouwplan verwijderd. Er is alleen maar teelt van gras op de percelen. Bij enkele percelen is wel de combinatie gemaakt met gras en klaver om de kwalitiet op een hoog niveau te houden.