Duurzame veehouderijproducten

Melkveebedrijf Kelstein ontwikkelt nieuwe duurzame veehouderijproducten

Het project ‘Voorlopen met ecologisch en economisch duurzame veehouderijproducten  is 1 van de 30 projecten die subsidie heeft toegekend gekregen van Samenwerking bij innovatieprojecten 2011. Het innovatieproject had als doel om diverse veehouderijproducten te ontwikkelen en te testen. Hierbij zijn de testen van lab naar praktijkschaal uitgevoerd. Melkveebedrijf Kelstein , begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies B.V., werkt samen met AF&F B.V. en Van Benthem Veevoeders en Kunstmest B.V..

Binnen het project zijn onder andere de volgende onderzoeken en experimenten uitgevoerd: onderzoek naar de kweek- en droogproces met daarbij de verwerking van algen, uitgebreide desk- en literatuuronderzoek naar de elementen die in een alg zitten en de effecten op dieren. Daarnaast zijn er testen uitgevoerd om te kijken wat de effecten van producten met algen zijn en welke bijdrage het levert aan de gezondheid. Hierbij moest het gaan om een verlaging van het gebruik van antibiotica.

Binnen het project is er onder andere naar de volgende producten gekeken: udderspray, hoofspray, hoofgel, droogklauwblad, e-mix voor kalveren, vloeibare e-mix, likstenen en paardenvoer. Dit project heeft voor de algenliksteen, de hoofspray en de udderspray tot een vermarkting geleid.

Tijdens het project is er veel kennis en ervaring opgedaan. Nieuwe producten ontwikkelen in deze sector blijkt moeilijk te zijn. Niet alleen op technisch gebied, maar ook qua regelgeving. Een moeilijkheid zit in het afstemmen van ketenpartners en de eisen die door andere industrieën worden gesteld.

Een goed voorbeeld van een product wat voort gekomen is uit dit project is de algenliksteen. De algenliksteen heeft een verhoogde concentratie van vitaminen en heeft betere en effectiever opneembare sporenelementen. Door de toevoeging van algen bevat een algenliksteen een hoger aandeel organisch gebonden sporenelementen als: selenium, zink, koper en cobalt. Organisch gebonden sporenelementen zijn vrijwel voor 100% opneembaar. Dit in tegenstelling tot 30% opname bij anorganische sporenelementen die voorkomen in reguliere likstenen. Algen hebben een weerstandsverhogend effect en dragen bij aan de gezondheid van vee.

 

 

 

 

 

 

 

Informatie:

Douwe Zijlstra: kelstein@wxs.nl, tel. 06-10798044

Kelstein heeft subsidie van de regeling Samenwerking bij innovatieprojecten sector Plant en Dier 2011 ontvangen. De regeling is uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het project is gefinancierd van uit het programma Plattelandsontwikkeling 2007-2013 voor Nederland (POP). Dit wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).