Educatie

Voor scholen en andere educatieve doeleinden zijn we bereid een rondleiding op het bedrijf te geven.
We hebben een programma voor alle groepen van de basisschool
De indeling is als volgt:

groep 1 + 2
groep 3 + 4
groep 5 + 6
groep 7 + 8


Voor het VMBO en HBO onderwijs is er ook gelegenheid een kijkje te nemen.
Bij het maken van een werkstuk, interview of eindopdracht is ondersteuning mogelijk.

Momenteel is er samenwerking met het technasium waarbij leeringen een reactor maken en er algen in kweken. Onder het tabblad werkstukken zijn de foto's te zien van werkstukken die de beste beoordeling hebben gekregen.