Gebouwen


Voor het melkvee, het jongvee, de trekkers, de werktuigen etc. zijn verschillende gebouwen op het bedrijf aanwezig. Onderaan deze pagina is op een schematische (niet op schaal) plattegrond van de boederij weergegeven.