Teelt van gewassen

De grond waar de gewassen op worden geteeld bestaat uit jonge zeeklei. Van een paar percelen achter in de kavel van de boerderij is het klei op veen. Het is kleigrond met een hoog percentage afslibbaarheid. Afslibbaarheid van de bodem geeft aan of de grond veel of weinig zanddeeltjes bevat.

Doordat onze grond een afslibbaarheid heeft tussen de 50 en 63% is het moeilijk om hier veel verschillende gewassen op te telen.
De kavel gelegen aan de Jousmabourren heeft een lage percentage afslibbaarheid welke zit tussen de 20 en 30 procent. Op deze percelen is het wel mogelijk om bijvoorbeeld aardappelen te telen.