Algemeen over grondgebruik

Op het bedrijf van Kelstein wordt er gras en mais geteeld voor de productie van melk.

Voor deze voedergewassen is er een totale oppervlakte van circa 80 hectare beschikbaar. Om ook voldoende mais te hebben voor de productie van elektriciteit wordt er mais geteeld bij een naastgelegen akkerbouwer. Hier wordt ook met gewasrotatie per jaar een perceel geruild voor de teelt van aardappelen.