Algemeen over biogas

Om op het melkveebedrijf extra inkomsten te krijgen is er in 2005 gestart met de biogasinstallatie. In 2006 is deze uitgebreid waardoor de mogelijkheid is tot een maximale productie van 4.950.000 kWh. per jaar aan elektriciteit. 

De elektriciteit wordt opgewekt door het vergisten van mest met co-producten, hierdoor ontstaat biogas . De co-producten zijn onder andere mais, gras en reststromen die niet meer voor mens en dier geschikt zijn.

Het biogas bestaat voor een groot deel uit methaan. Methaan is de brandstof voor een warmte kracht koppeling, hierdoor ontstaat groene stroom. Dit zorgt er voor dat het milieu niet wordt belast met extra uitstoot van methaan. De biogasinstallatie is gecertificeerd door de nVWA erkenning  (nieuwe voedsel en waren autoriteit).  Dit certificaat borgt het systeem voor de reststromen waar mogelijk sporen van dierlijke producten in zitten. Door deze borging kan de ontstane meststof (digestaat) veilig worden gebruikt voor de bemesting van de gewassen. Digestaat is een hoogwaardige meststof, hierdoor gebruiken we al 5 jaar geen kunstmest meer.

Op deze manier wordt een deel van de reststromen nuttig gebruikt. Dit komt de bedrijfsvisie ten goede.