Mais

Naast graskuil wordt er op ons bedrijf ook mais als extra ruwvoer geteeld. Mais is familie van graan wat er ook voor zorgt dat de koeien er meer energie van binnen krijgen en melk van produceren. Ook voor de gezondheid van de koeien is mais een goed gewas.

De mais die extra wordt geteeld, wordt gebruikt als co-product voor de biogasinstallatie.
Rond januari van het nieuwe teeltseizoen wordt er keuze gemaakt welk maisras er komend jaar wordt gezaaid. In de winter wordt het land omgeploegd om reden dat het in het voorjaar goed te bewerken is en een zaaibed mogelijk maakt. Het maïs wordt in het voorjaar gezaaid. Na een bemesting van digestaat. In de zomer Voor het zaaien wordt het bemest met digestaat.

Wanneer het mais na de zomer heeft gebloeid begint de kolf zetting. Als de kolf deegrijp is dat wil zeggen dat er uit de pitten van de kolf geen vocht meer komt, is het klaar om geoogst te worden. De oogst vindt plaats doormiddel van een hakselaar die de plant afsnijd en in kleine stukjes hakt. Hier wordt het in een wagen gespoten en naar de boerderij gebracht, waarna het in een sleufsilo wordt gereden. Nadat alle mais in de silo is gereden wordt het afgedekt en bewaard voor de winter.