Algemeen over Melkvee

Melkvee

Melkveebedrijf Kelstein heeft een veestapel met hoofdzakelijk zwartbonte en een enkele roodbonte melkkoeien.
De dagelijks werkzaamheden, zoals de controle op gezondheid en voeren van het vee, neemt per dag ongeveer 4 uur in beslag.
Het melken van de koeien gebeurd door twee melkrobots. De koeien hebben zelf de mogelijkheid om naar de robot te gaan op de tijd dat zij het willen.
Verdere uitleg over de werking van de robots is te vinden bij de melkwinning.

De samenstelling van de veestapel opgebouwd in leeftijdscategorieën met daarbij de hoeveelheid aanwezige koeien of kalveren. Dit is hieronder weergegeven in een tabel.

 

Veestapel Leeftijd Aantal
Melkvee - 115
Jongvee > 1 jaar 39
Jongvee < 1 jaar 36

Datum telling December 2013.