Melkwinning

De melkwinning is in de laatste 50 jaar veel verandert. Toen Jan Zijlstra (geboren in 1947) op 16-jarige leeftijd begon met boeren met zijn vader Douwe Zijlstra (geboren 1918) gebeurde het melken nog met de hand.

Snel daarna kwam het melken op een grupstal met de melkmachine. Het melken ging op deze manier een stuk sneller en beter dan voorheen. Na de verhuizing naar Wânswert werden de koeien gemolken in een melkstal. Hierbij kwamen de koeien in de melkstal en kwam de koe naar de boer om te melken. Op deze manier was het mogelijke om in korte tijd veel koeien tegelijk te melken. Het melken wordt op deze manier tot op heden nog veel gedaan.

In 2010 zijn bij Kelstein twee melkrobots geïnstalleerd en hiermee is de bestaande melkstal vervangen. Bij iedere robotgroep worden ca. 50-55 koeien gemolken. De koeien hebben alle vrijheid om te komen waarbij de robot bij ieder bezoek de toestemming van melken bepaald.

Gemiddeld worden de koeien per dag 2,5 tot 2,6 maal gemolken. Dit geeft de koe de gelegenheid gemolken te worden wanneer zij dit wil en hoe vaak. Dit heeft een positief effect op zowel de diergezondheid als het dierwelzijn. De melk die geproduceerd is, wordt om de 3 dagen opgehaald door EKO Holland, melk op maat. Hierna wordt het tot diverse zuivel producten verwerkt welke in de winkels kunnen worden gekocht.

 

Melkrobot kelstein