Projecten Kelstein

Kelstein Produktie voegt extra waarde toe aan haar gekweekte algenbiomassa

Het innovatieproject van Kelstein Produktie en elf andere projecten in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen ontvangen samen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een totaal subsidiebedrag van € 5 miljoen. Het gaat om projecten in de sectoren agribusiness, energie, life science, sensortechnologie en watertechnologie. Dit heeft de bestuurscommissie van Economische Zaken van het SNN op 20 maart 2012 besloten.

Douwe Zijlstra is algemeen directeur van de eerste Friese algenboerderij Kelstein en projectmanager van het ingediende project ‘Naar een nieuwe verwaarding van algenbiomassa’. Het project richt zich op bioraffinage van zoetwateralgen en extrahering van functionele bio-ingrediënten. Kelstein Produktie, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies, werkt samen met AF&F, Van Benthem Veevoeders en Kunstmest, ACRESS, Hogeschool Van Hall Larenstein, Byosis Group en CLEA Technologies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kick-off bijeenkomst op 29 maart 2012 in Lelystad, ACRESS.

Functionele bio-ingrediënten uit zoetwateralgen
Een alg is een eencellig micro-organisme met een stugge cellulosewand die rijk is aan een aantal voedingsstoffen. Afhankelijk van de algensoort zal deze grote hoeveelheden vitaminen, mineralen/sporenelementen, vetzuren, aminozuren en chlorophyl bevatten. Door de ontwikkeling van een bioraffinageproces wordt in dit project gewerkt aan een duurzame en voedselveilige winning van de aanwezige inhoudsstoffen. Douwe Zijlstra: “De afgelopen drie jaar hebben wij gewerkt aan een verantwoorde en duurzame wijze van het sluiten van de kringlopen op ons melkvee-, biogas- en algenkweekbedrijf. Melkveebedrijf Kelstein is op dit moment één van de weinige melkveebedrijven die meer CO² vastlegt dan dat ze uitstoten. Door de natuur als inspiratiebron te gebruiken, hebben wij een duurzame oplossing bedacht voor het kraken van de taaie celwand van de zoetwateralgen die wij kweken. Samen met onze projectpartners combineren wij technologie uit verschillende vakgebieden. Wij gaan werken aan een nieuwe duurzame conversiemethode om algenbiomassa te scheiden in verschillende fracties/deelcomponenten met een hogere toegevoegde waarde, die zo nodig verder wordt bewerkt tot nieuwe tussen- en eindproducten en dan elk een eigen toepassing krijgen.”

Bioraffinage van algenbiomassa
Arthur Kroon: “Het uitgangspunt van dit project is het ontwikkelen van een rendabel bioraffinageproces voor milde energiezuinige en gecontroleerde ontsluiting van algenbiomassa. De
bioraffinage van algen is een biotechnologisch en chemisch gebied waar wereldwijd nog beperkte ervaring mee is. Binnen ons bioraffinageproces staat een duurzame ontsluitmethode centraal. De redenen hiervan voor ons zijn: als je algenbiomassa kweekt om een duurzaam product op te zetten, moet de downstream processing ook duurzaam zijn en dat betekent dat er uitsluitend met natuurlijke stoffen wordt gewerkt en geen op fossiele koolwaterstoffen gebaseerde chemicaliën gebruikt zullen worden. Voor ons is dit project belangrijk omdat wij een duurzame bioraffinage techniek willen ontwikkelen die onze klanten kunnen gebruiken voor verwerking van zoetwateralgen tot nieuwe hoogwaardige halffabricaten aan geselecteerde markten in de markt voor diervoeders. De unieke samenwerking in dit project biedt nieuwe perspectieven en technieken en levert voor ons nieuwe kennis op het terrein van bioraffinage en de kwaliteit van vitamines, pigmenten en mineralen uit zoetwateralgen."

Zoetwateralgen kweken op reststromen van de melkveehouderij
Arthur Kroon, microbioloog bij AF&F: “Wij hebben ervaring met ontwerp, bouw en operatie van pilot en commerciële installaties voor de kweek van algen en realiseren algenproductie-units voor een breed spectrum aan klanten. In Hallum hebben wij bij Kelstein Produktie een uniek systeem ontwikkeld om via een industrieel proces op constante wijze (dag en nacht) algen te kweken op basis van zonlicht en led-licht en reststromen afkomstig van het melkveebedrijf en biogasinstallatie. Met de realisatie van de pilotopstelling in Hallum hebben wij ’s werelds grootste LED aangedreven algenreactor gerealiseerd. De koppeling tussen de gesloten algenreactor met de biogasinstallatie is vernieuwend ten opzichte van bestaande toepassingen van de technologie. De algenkweekinstallaties zijn aangesloten op uitlaatpijp van de verbrandingsgassen en de restwarmte leidingen van de WKK waardoor restwarmte gebruikt wordt voor productie van algen en de koolstofkringloop van het melkveebedrijf in principe geheel gesloten kan worden bij opschaling van het algenkweeksysteem. Het concept van ons is zodanig ontworpen dat het inzetbaar is op alle locaties waar reststromen aanwezig zijn. Zo kan een mestvergistingsinstallatie als in Hallum warme elektriciteit, CO2 en nutriënten leveren. Het optimaal benutten van deze reststromen resulteert in grote CO2 reducties, en een veelzijdig en hoogwaardig product.”

Informatie
Douwe Zijlstra: kelstein@wxs.nl, tel. 06-10798044;
Arthur Kroon: arthur.kroon@algaefoodfuel.com, tel. 0651420716;
Klaas Zijlstra: zijlstra@asqasubsidies.nl, tel. 0598-853903.