Ganzen gedoog gebied

Om de ganzen in de winter een rustige rustplaats aan te bieden waar de ganzen ongestoort kunnen grazen is er een gans gedoog gebied gemarkeerd wat de ganzen ruimte bied.

Binnen het gans gedoog gebied worden de overwinterende ganzen op onze percelen toegelaten en kunnen ze hier ongestoord zitten. Hierdoor kunnen de ganzen op sterkte komen en overwinteren waarna ze in het voorjaar naar hun broedplaats  trekken.