Weide vogel beheer

Overzicht stippenkaart voor weidevogel nesten 2012

 

Onze plaatselijke vogelwacht van Hallum / Marrum heeft vele vrijwilligers die ons helpen de nesten en eieren te markeren voor de bewerkingen op het land.

Hierdoor is het voor ons mogelijk er extra goed op te letten.

Samen met Ids Riemersma onze nazorger van de vogelwacht zijn de nesten ingetekend zoals hieronder op de plattegrond van de percelen is te zien.

 Betekenis van de kleuren

 

Blauw -  Kieviet

Zwart -  Grutto

Oranje - Tureluur

Paars - Knobbelzwaan